WSPARCIE Z EFRR DLA AKUKU

Projekt dofinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Projekt polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego na poziomie parteru samodzielnego lokalu handlowo-usługowego w Żywcu, przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 15, na przedszkole niepubliczne czterooddziałowe dla 68 dzieci.
Projektowana adaptacja obecnie jednoprzestrzennego lokalu z wydzielonym zespołem sanitarnym przewiduje powstanie czterech sal zajęć z zespołami sanitarnymi dla dzieci, sala zajęć dodatkowych, gabinet logopedy oraz część kuchenna. W ramach projektu zaplanowano również zakup niezbędnego wyposażenia do realizacji zajęć. Dzięki temu w ofercie przedszkola znajdzie się szereg dodatkowych zajęć specjalistycznych, takich jak integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna czy balet.
Obiekt przystosowany jest do przebywania w nim osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Cała przestrzeń w obrębie przedszkola położona jest na poziomie terenu otaczającego budynek, brak jest jakichkolwiek schodów.
Termin realizacji: 2015-10-01 - 2016-06-30
wartość projektu: 424 186,90 zł
wkład Funduszy Europejskich: 343 915,31 zł