Miesięczne czesne Niepublicznego Przedszkola "AKUKU" z Oddziałami Integracyjnymi w Węgierskiej Górce

w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 550 zł

 

Rodzice, których dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną opłacają czesne w wysokości 250,00 zł. 

W przypadku uczęszczania do Przedszkola rodzeństwa, Rodzicowi przysługuje upust 130,00 zł. wartości czesnego na każde dziecko, a w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny upust 100,00 zł. od każdego dziecka. Zniżki nie sumują się.

 

Opłata dodatkowa za wyżywienie wynosi 15zł. oraz 18zł. (w przypadku specjalistycznej diety)

za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Miesięczne czesne obejmuje:

  • całkowitą opiekę nad dzieckiem od 7:00 do 17:00,
  • edukację przedszkolną, zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN (w AKUKU stosujemy zestaw wybranych, niestandardowych programów edukacyjnych, które trzeba po prostu zobaczyć w akcji, gdyż ich opis jest niewystarczający :)
  • wyżywienie (4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek) serwowane przez własną kuchnię,
  • zajęcia dodatkowe (tygodniowo: 1x rytmika, 3x język angielski, w tym również z native speakerem, 1x gimnastyka, 1x katecheza dla 5-cio i 6-ciolatków),

Indywidualne zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne itp. dla dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu są objęte dodatkową opłatą. Ich koszt podawany jest we wrześniu każdegi roku. 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto:

NOWATOROWNIA Benedykt Biegun; Przedszkole Niepubliczne AKUKU
ul. Kościuszki 35, 34-350 Węgierska Górka

Bank PKO nr konta: 81 1020 1390 0000 6102 0623 1197


Rodzice są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku:

  • kapci,
  • pasty i szczoteczki do zębów,
  • poduszki (najlepiej małego jaśka),
  • ubrania na zmianę na wypadek zabrudzenia lub zmoczenia (przechowywane będzie w szafce dziecka)

Przedszkole pobiera opłatę wpisową w wysokości 500 zł., która przeznaczana jest na zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych na cały rok przedszkolny.

Opłata ta jest pobierana każdego roku, przed rozpoczęciem nowego roku w wysokości 200 zł.


Poniżej mogą Państwo pobrać i wydrukować lub przesłać do nas mejlem kartę zgłoszenia dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

STATUT PRZEDSZKOLA AKUKU

REGULAMIN - AKUKU WG 01.09.2020