Miesięczne czesne Niepublicznego Przedszkola "AKUKU" z Oddziałami Integracyjnymi w Węgierskiej Górce

w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 440 zł

Opłata czesnego nie jest pobierana, jeśli przedszkolak posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną lub autyzm.

Dla dzieci z pozostałymi orzeczeniami czesne wynosi 220zł.

 

Opłata dodatkowa za wyżywienie wynosi 11zł. oraz 16zł. (w przypadku specjalistycznej diety)

za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Miesięczne czesne obejmuje:

  • całkowitą opiekę nad dzieckiem od 7:00 do 17:00,
  • edukację przedszkolną, zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN (w AKUKU stosujemy zestaw wybranych, niestandardowych programów edukacyjnych, które trzeba po prostu zobaczyć w akcji, gdyż ich opis jest niewystarczający :)
  • wyżywienie (4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek) serwowane przez własną kuchnię,
  • zajęcia dodatkowe (tygodniowo: 1x rytmika, 2x język angielski, 1x gimnastyka, 1x katecheza dla 5-cio i 6-ciolatków oraz codzienną naukę języka angielskiego metodą interaktywną dla 2 i 3 latków),

Indywidualne zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne itp. dla dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu są objęte dodatkową opłatą. Ich koszt podawany jest we wrześniu każdegi roku. 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto:

NOWATOROWNIA Benedykt Biegun; Przedszkole Niepubliczne AKUKU
ul. Kościuszki 35, 34-350 Węgierska Górka

Bank PKO nr konta: 81 1020 1390 0000 6102 0623 1197


Rodzice są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku:

  • kapci,
  • pasty i szczoteczki do zębów,
  • poduszki (najlepiej małego jaśka),
  • ubrania na zmianę na wypadek zabrudzenia lub zmoczenia (przechowywane będzie w szafce dziecka)

Przedszkole pobiera opłatę wpisową w wysokości 300 zł., która przeznaczana jest na zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych na cały rok przedszkolny.

Opłata ta jest pobierana każdego roku, przed rozpoczęciem nowego roku w wysokości 200 zł.


Poniżej mogą Państwo pobrać i wydrukować lub przesłać do nas mejlem kartę zgłoszenia dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

STATUT PRZEDSZKOLA AKUKU

REGULAMIN - AKUKU WG 01.09.2018