Miesięczne czesne Niepublicznego Przedszkola "AKUKU" z Oddziałami Integracyjnymi w Węgierskiej Górce

w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 350 zł

Opłata czesnego nie jest pobierana, jeśli przedszkolak posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną lub autyzm.

Dla dzieci z pozostałymi orzeczeniami czesne jest obniżone o 50%

 

Opłata dodatkowa za wyżywienie wynosi 10zł. oraz 14zł. (w przypadku specjalistycznej diety)

za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Miesięczne czesne obejmuje:

  • całkowitą opiekę nad dzieckiem od 7:00 do 17:00,
  • edukację przedszkolną, zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN (w AKUKU stosujemy zestaw wybranych, niestandardowych programów edukacyjnych, które trzeba po prostu zobaczyć w akcji, gdyż ich opis jest niewystarczający :)
  • wyżywienie (4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek) serwowane przez własną kuchnię,
  • zajęcia dodatkowe (tygodniowo: 1x rytmika, 2x język angielski, 1x gimnastyka, 1x katecheza dla 5-cio i 6-ciolatków oraz codzienną naukę języka angielskiego metodą interaktywną dla 2 i 3 latków),

Od roku przedszkolnego 2017/2018 opłatą dodatkową zostają objęte indywidualne zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne dla dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu. 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto:

NOWATOROWNIA Benedykt Biegun; Przedszkole Niepubliczne AKUKU
ul. Kościuszki 35, 34-350 Węgierska Górka
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce

nr konta: 66 8131 0005 0015 3155 2000 0020


Rodzice są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku:

  • kapci,
  • pasty i szczoteczki do zębów,
  • poduszki (najlepiej małego jaśka),
  • ubrania na zmianę na wypadek zabrudzenia lub zmoczenia (przechowywane będzie w szafce dziecka)

Przedszkole pobiera opłatę wpisową w wysokości 300 zł., która przeznaczana jest na zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych na cały rok przedszkolny.

Opłata ta jest pobierana każdego roku, przed rozpoczęciem nowego roku w wysokości 200 zł.


Poniżej mogą Państwo pobrać i wydrukować lub przesłać do nas mejlem kartę zgłoszenia dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

STATUT PRZEDSZKOLA AKUKU

REGULAMIN - AKUKU WG 01.09.2018